+(995 32) 237 58 21 +(995 595) 04 11 88 ან +(995 558) 00 18 48

ფასი280

კოდი0476013

მანქანის სავარძელი

მანქანის სავარძელი განკუთვნილია 0 დან 18 კგ მდე, ანუ  დაბადებიდან 4 წლამდე. აქვს 4 პაზიცია და  0-დან 9 კგ მდე მაგრდება ავტომობილში მოძრაობის საპირისპირო მიმართულებით, ხოლო 9კგ დან მოძრაობის მიმართულებით. (იხ. სურათი)

ავტომობილში მაგრადება ავტომობილის ღვედით