+(995) 595 04 11 88 +(995) 595 04 11 86 +(995) 595 04 11 89

ფასი220

კოდი642016

ჭოჭინა Player Jungle Fun

ჭოჭინა Player Jungle Fun დაეხმარება თქვენს პატარას პიველი ნაბიჯების გადადგმაში და ასევე გაართობს მას.

მულტიფუნქციონალური სათამაშო ნაწილი იდიალურია ბავშვის გასართობად და ასევე მას აქვს სხვადასხვა მელოდიები.

რბილი ჩასაჯდომი, ამაღლებული საზურგე და ინტეგრირებული კიბეებზე დაგორებიგან დამცავი უზრუნვეჰყფს ბავშვის უსფრთხოდ გადადგილებას.

ასევე შესაძლებელია ჭოჭინის სიმაღლეში რეგულირება.