+(995) 32 2 04 11 99 +(995) 595 04 11 86 / 89 +(995) 595 04 11 86 / 89

ფასი340

კოდი339893

COMFORT FIX ISOFIX BASE

Comfort Fix ISOFIX Base შეიქმნა მანქანის სავარძელი COMFORTFIX -სთვის.ასე რომ იგი გამოიყენება შემდეგი მანქანის კალათებისათვის,ესენია : Atlantic Plus Trio Set, King Air Plus Trio Set, Maxan 3 Plus Trio Set, Maxan 4 Plus Trio Set, Rapid 3 Plus Trio Set, Rapid 4 Plus Trio Set und Soul Plus Trio Set.

იგი ძალიან მარტივად მაგრდება მანქანის სავარძელზე .მასზედ არსებული ფეხი მაგრდება ასევე სავარძელზე და მყარად დგება მანქანის იატაკზე,რაც მაქსიმალური უსაფრთხოების გარანტიაა.