+(995) 595 04 11 88 +(995) 595 04 11 86 +(995) 595 04 11 89

ფასი400

კოდი614105

COMFORT FIX

ახალი Comfort Fix -ი ჩვენი მანქანის კალათის Zero Plus-ის გაუმჯობესებული ვარიანტია.იგი გათვლილია ბავშვებისათვის დაბადებიდან 13 კილომდე.

მას დატანიებული აქვს დაპატენტირებული და კარგად დატესტილი დარბილოებები თავისა და მხრების არეში,რომელმაც საუკეთესო შედეგები აჩვენა ავარიის იმიტირების ცდებში.

თქვენი შვილის კეთილდეღეობისათვის ,გამოყენებული იქნა მაღალი ხარისხის,სუნთქვადი მასალები.

 კალათი მაგრედება მანქანაში, მისივე 3 პუნქტიანი ღვედით.ალტერნატიულად შესაძლებელია ასევე Comfort Fix Base -ეს გამოყენებაც.

 მოათავსეთ ჩვენი Comfort Fix-ი ჩვენს ეტლებში Rapid 3 + Rapid 4 ასევე Vegasდა მიიღეთ კომფორტული და სასიამოვოდ სამართავი ეტლი.

 * Vegas და Lift Up 4-სათვის საჭიროა მათივე ადაპტორები.